Ljetna škola za djecu izbjeglica i migranata u BiH

Već je 250 djece migranata i izbjeglica iz privremenih prihvatnih kampova Sedra, Borići i Bira u BiH uključeno u redovni sistem obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu. Kroz ljetnu školu u Bihaću priprema se nova generacija polaznika. Uče bosanski, matematiku, ali i povezuju se s lokalnom zajednicom.

Već je 250 djece migranata i izbjeglica iz privremenih prihvatnih kampova Sedra, Borići i Bira u BiH uključeno u redovni sistem obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu. Kroz ljetnu školu u Bihaću priprema se nova generacija polaznika. Uče bosanski, matematiku, ali i povezuju se s lokalnom zajednicom.