Stotine ljudi u Kašmiru odvojene od porodica

Zbog konflikta u Kašmirskoj dolini članovi nekoliko hiljada porodica žive razdvojeni. Mnogi u izbjegličkim kampovima na pakistanskoj strani kažu kako strahuju za porodice koje su u dijelu pod indijskom upravom.  

Zbog konflikta u Kašmirskoj dolini članovi nekoliko hiljada porodica žive razdvojeni. Mnogi u izbjegličkim kampovima na pakistanskoj strani kažu kako strahuju za porodice koje su u dijelu pod indijskom upravom.