Samit na Jahorini: Proces saradnje jugoistočne Evrope

Usvajanjem deklaracije u kojoj se poziva na potpunu integraciju regije u Evropsku uniju, u Sarajevu je okončan dvodnevni samit procesa saradnje jugoistočne Evrope. Njime je završeno jednogodišnje predsjedanje Bosne i Hercegovine ovom regionalnom inicijativom. Predstavnici Kosova, koje preuzima predsjedanje procesom, nisu bili u Sarajevu.

Usvajanjem deklaracije u kojoj se poziva na potpunu integraciju regije u Evropsku uniju, u Sarajevu je okončan dvodnevni samit procesa saradnje jugoistočne Evrope.
Njime je završeno jednogodišnje predsjedanje Bosne i Hercegovine ovom regionalnom inicijativom.
Predstavnici Kosova, koje preuzima predsjedanje procesom, nisu bili u Sarajevu.