Pavković: Specijalna policija upotrebom sile deblokirala cestu kod Mostara

Iz Mostara se javlja Ivan Pavković, gdje su policijske snage deblokirale magistralni pravac kod Mostara, na kojem su radnici Aluminija zaustavljali saobraćaj tokom dana.

Iz Mostara se javlja Ivan Pavković, gdje su policijske snage deblokirale magistralni pravac kod Mostara, na kojem su radnici Aluminija zaustavljali saobraćaj tokom dana.