Jerihon: Održana konferencija azijskih zemalja za podršku Palestini

Konferencija o saradnji istočnoazijskih zemalja za podršku palestinskom razvoju, četvrta po redu, održana je prvi put u Palestini, u Jerihonu. Konferencija, koja okuplja više azijskih zemalja i organizacija, predstavlja inicijativu Japana iz 2013. godine kojom bi se doprinijelo miru na Bliskom istoku kroz rješenje sa dvije države i jačanje nezavisne palestinske ekonomije.

Konferencija o saradnji istočnoazijskih zemalja za podršku palestinskom razvoju, četvrta po redu, održana je prvi put u Palestini, u Jerihonu. Konferencija, koja okuplja više azijskih zemalja i organizacija, predstavlja inicijativu Japana iz 2013. godine kojom bi se doprinijelo miru na Bliskom istoku kroz rješenje sa dvije države i jačanje nezavisne palestinske ekonomije.