Crkva u voćnjaku, bez projekta i dozvole

Donja Bačuga, selo u Sisačko-moslavačkoj županiji, opustošeno je tokom rata. Kada su se nakon sukoba vratili kući, dvoje povratnika pronašlo je u svom voćnjaku katoličku crkvu, tačnije kapelu. Izgrađena je ilegalno, na neriješenoj zemljišnoj parceli, bez projekta i dozvole.