Dvojezičnost u Vukovaru – različita tumačenja zakona

Ustavni sud Republike Hrvatske pozvao je gradonačelnika i vijeće Grada Vukovara da u oktobru postupe po svom statutu i razmotre dostignuti stepen razumijevanja, snošljivosti i tolerancije između hrvatskog i srpskog stanovništva u tom Gradu u kontekstu provođenja zakona o nacionalnim manjinama. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pozvao je Vladu da postavi dvojezične […]

Ustavni sud Republike Hrvatske pozvao je gradonačelnika i vijeće Grada Vukovara da u oktobru postupe po svom statutu i razmotre dostignuti stepen razumijevanja, snošljivosti i tolerancije između hrvatskog i srpskog stanovništva u tom Gradu u kontekstu provođenja zakona o nacionalnim manjinama. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pozvao je Vladu da postavi dvojezične ploče na državne institucije u Vukovaru i svim ostalim jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji zakonska obveza za to.