Crna Gora se zadužuje za još pola milijarde eura

Odbor za ekonomiju crnogorskog parlamenta raspravljao je o vladinom prijedlogu rebalansa budžeta kojim je definisano novo zaduženje države od pola milijarde eura. Dok u ministarstvu finansija tvrde da je zaduženje neophodno, opozicija smatra da je rješenje bilo smanjenje rashoda i bolja naplata prihoda. Priča Milice Marinović.

Odbor za ekonomiju crnogorskog parlamenta raspravljao je o vladinom prijedlogu rebalansa budžeta kojim je definisano novo zaduženje države od pola milijarde eura. Dok u ministarstvu finansija tvrde da je zaduženje neophodno, opozicija smatra da je rješenje bilo smanjenje rashoda i bolja naplata prihoda. Priča Milice Marinović.