Jemenske izbjeglice u Maleziji bez mogućnosti zaposlenja i školovanja

Jemenske izbjeglice u Maleziji se žale na teškoće u dobijanju smještaja, zapošljavanja, obrazovanja i osnovnih usluga. Malezijska imigraciona služba, u saradnji sa jemenskom ambasadom, počela je sa programom produženja boravka izbjeglicama koje ne krše imigracioni zakon. Broj članova jemenske zajednice u Maleziji premašuje 16 hiljada.