Presude njemačkih sudova za genocid ‘92.

Postoje i presude za genocid u drugim opštinama u BiH, koje je njemačko pravosuđe krajem ‘90-ih i početkom 2000-ih izreklo pripadnicima Vojske i MUP RS te članovima srpskih paravojnih formacija. Objašnjava TDU.

Postoje i presude za genocid u drugim opštinama u BiH, koje je njemačko pravosuđe krajem ‘90-ih i početkom 2000-ih izreklo pripadnicima Vojske i MUP RS te članovima srpskih paravojnih formacija. Objašnjava TDU.