Poricanje genocida u Srebrenici kroz književnost i naučna djela

Poricanje genocida u Srebrenici iz jula 1995. godine sve češće može da se nađe u radovima koje autori opisuju kao naučna ili književna djela. Neka se predstavljaju i na međunarodnim konferencijama. Žrtve genocida odgovaraju da se upravo zbog toga o onome što su preživjeli mora uporno govoriti. 

Poricanje genocida u Srebrenici iz jula 1995. godine sve češće može da se nađe u radovima koje autori opisuju kao naučna ili književna djela. Neka se predstavljaju i na međunarodnim konferencijama. Žrtve genocida odgovaraju da se upravo zbog toga o onome što su preživjeli mora uporno govoriti.