Kako žive mlade porodice u seoskim krajevima oko Srebrenice

U Srebrenicu se, prema podacima nevladine Unije za održivi povratak i integracije, vratilo nešto više od 9.500 ljudi. Među njima i porodice sa više djece, poput Lemeša ili Mandžića, koji zajedno imaju 12 najmlađih članova porodice. Poljopriveda i stočarstvo su im glavni izvori prihoda. Priča Borisa Gagića.