Medulin prva općina u Hrvatskoj koja je zabranila plastiku

Malo turističko mesto Medulin prva je jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja je odlučila da provede evropsku direktivu o smanjenju uticaja  plastičnih proizvoda na životnu sredinu. Odluka o zamjeni plastičnih kartonskim proizvodima finansijski će ih kratkoročno više koštati, ali dugoročno – kažu da su na dobitku.

Malo turističko mesto Medulin prva je jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja je odlučila da provede evropsku direktivu o smanjenju uticaja  plastičnih proizvoda na životnu sredinu. Odluka o zamjeni plastičnih kartonskim proizvodima finansijski će ih kratkoročno više koštati, ali dugoročno – kažu da su na dobitku.