Revizija: Tužba i nužda – slučaj švicarskog franka

Kako presuda utječe na individualne tužbe, šta građani očekuju, a što o svemu misle banke i advokati?

Do 13. juna hrvatski građani koji su podigli kredite u švicarskim francima morali su odlučiti hoće li tužiti banke u Hrvatskoj nakon pravosnažnosti presude vezano za kolektivnu tužbu prema istim bankama. Kako ta presuda utječe na individualne tužbe, šta građani očekuju, a što o svemu misle banke i advokati obje strane, u Reviziji govore akteri nove epizode priče o bankama i njihovim klijentima.