Posebni status Sandžaka dijeli Bošnjake Novog Pazara

Inicijativa o statusu Sandžaka, kojim bi ta regija imala svoj Ustav i funkcije državne vlasti, a bila trajno demilitarizirana, podijelila bošnjačku zajednicu.