Fotograf iz ratnog Bihaća pomaže ranjenim migrantima u Vučjaku

Policija u Bihaću nastavlja s izmještanjem migranata iz ilegalnih smeštaja u gradu. Istovremeno, autobusima se premeštaju na nekoliko kilometara udaljenu lokaciju Vučjak, koja je donedavno bila deponija smeća. Vučjak je kamp otvorenog tipa, međutim, uslovi u njemu su veoma loši.