Raljić: Simbioza kriminala unutar pravosuđa i državnog aparata BiH

Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH pozvao je vlasti oba bh. entiteta da odustanu od formiranja rezervnih sastava policije. Politički direktori PIC-a ocijenili su da ne postoje valjani razlozi za formiranje novih policijskih jedinica, a da se vlasti s problemom povećanog broja migranata mogu nositi boljom saradnjom postojećih sigurnosnih agencija. U zvaničnom saopštenju PIC-a, […]