Pavković: Smeće na mostarskim ulicama i dalje se gomila

Mostarska deponija još je blokirana, a smeće iz jednog dijela grada odvozi se na odlagalište u Jablanicu. Komunalno preduzeće “Komos”, otpad iz centranih dijelova grada i starog gradskog jezgra odvozi u Jablanicu. Drugo mostarsko komunalno preduzeće “Parkovi” iz zapadnih dijelova grada smeće i dalje ne odvozi. Opštine zapadne Hercegovine, koje takođe odlažu na mostarsku deponiju, […]

Mostarska deponija još je blokirana, a smeće iz jednog dijela grada odvozi se na odlagalište u Jablanicu.

Komunalno preduzeće “Komos”, otpad iz centranih dijelova grada i starog gradskog jezgra odvozi u Jablanicu. Drugo mostarsko komunalno preduzeće “Parkovi” iz zapadnih dijelova grada smeće i dalje ne odvozi. Opštine zapadne Hercegovine, koje takođe odlažu na mostarsku deponiju, dogovorile su privremene aranžmane za odvoženje otpada na druge lokacije. Za danas je najavljen novi sastanak mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića sa predstavnicima građanske inicijative “Jer nas se tiče” koji blokiraju pristup deponiji uprkos nalogu federalne inspekcije da moraju da omoguće odvoz smeća.

Građani Mostara insistiraju na rješavanju problema jer, zbog velikih vrućina i ogromnih količina smeća na ulicama, život postaje nepodnošljiv.

U Mostaru je Ivan Pavković.