Izbjeglice u Libanu prisiljene na rušenje svojih domova

Libanske vlasti su do jula produžile rok do kojeg hiljade sirijskih izbjeglica moraju same uništiti domove koje su izgradile ili dopuste vlastima da to učine. U toj zemlji je smješteno najmanje milion izbjeglica, ali vlasti žele spriječiti da im Liban postane trajni dom. Humanitarne organizacije kritiziraju ove napore, dok ih izbjeglice vide kao pokušaj vlasti […]