Ograničeno kretanje izbjeglicama i migrantima u USK

Vlada Unsko-sanskog kantona uvodi kućni red u privremene prihvatne centre kako bi se ograničilo kretanje u ovom dijelu BiH. Najavljeno je i izmještanje jednog broja migranata na novu lokaciju na Vučjaku na periferiji Bihaća.