Nove sankcije Iranu pogađaju Tursku

Zbog dodatnih sankcija koje SAD nameće iranskoj naftnoj industriji, predviđa se daljnji pad turske ekonomije. Turska je glavni kupac iranske nafte, ali bi sada, zbog strogih američkih sankcija, mogla biti prisiljena taj energent potražiti na nekom drugom tržištu.