Bošnjaci u Srbiji žele više mjesta u javnom sektoru

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji traži reviziju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je dio pregovaračkog poglavlja te zemlje sa Evropskom unijom. Nezadovoljni su, između ostalog, procentom zastupljenosti Bošnjaka u javnom sektoru, iako im je Ustavom Srbije zagarantiran adekvatan broj pozicija. Više detalja u priči novinara Al Jazeere Emira Skenderagića.

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji traži reviziju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je dio pregovaračkog poglavlja te zemlje sa Evropskom unijom. Nezadovoljni su, između ostalog, procentom zastupljenosti Bošnjaka u javnom sektoru, iako im je Ustavom Srbije zagarantiran adekvatan broj pozicija. Više detalja u priči novinara Al Jazeere Emira Skenderagića.