Hrvatska: Više robotike i obavezna informatika u školama

Robotika, elektronski sklopovi, programiranje – već od osnovne škole. Takvih je primera u Hrvatskoj sve više, iako dugo najavljivana kurikularna reforma kreće u punu primjenu tek od jeseni. U modernizaciju školstva, koje bi išlo u korak sa digitalnim dobom u kojem živimo, donacijama se uključuje i privatni sektor. 

Robotika, elektronski sklopovi, programiranje – već od osnovne škole. Takvih je primera u Hrvatskoj sve više, iako dugo najavljivana kurikularna reforma kreće u punu primjenu tek od jeseni. U modernizaciju školstva, koje bi išlo u korak sa digitalnim dobom u kojem živimo, donacijama se uključuje i privatni sektor.