‘Tijanin zakon’ u Skupštini Srbije: Oštrije kazne ubicama djece i trudnica

Srbija će u krivično zakonodavstvo prvi put uvesti kaznu doživotnog zatvora. U toj zemlji će bez prava na uslovnu slobodu do kraja života robijati ubice djece, nemoćnih osoba i trudnih žena. Izmjena krivičnog zakona u javnosti je poznata kao “Tijanin zakon”, koju je peticijom podržalo više od 158.000 građana Srbije. Prilog Đorđa Kostića.

Srbija će u krivično zakonodavstvo prvi put uvesti kaznu doživotnog zatvora.
U toj zemlji će bez prava na uslovnu slobodu do kraja života robijati ubice djece, nemoćnih osoba i trudnih žena.
Izmjena krivičnog zakona u javnosti je poznata kao “Tijanin zakon”, koju je peticijom podržalo više od 158.000 građana Srbije.

Prilog Đorđa Kostića.