Manjkavosti OIB-a: Krađa identiteta najčešća

Hrvatska je prije 10 godina uvela lični identifikacioni broj. Glavni povod bio je usklađivanje sa standardima Evropske unije za potrebe međunarodne razmjene podataka. Osim toga, kako su najavljivali bivši hrvatski ministri finansija, bilo je potrebno da se olakša praćenje imovine i time omogući transparentnija imovina. Istraživali smo koliko je taj broj pomogao Poreskoj upravi u […]

Hrvatska je prije 10 godina uvela lični identifikacioni broj. Glavni povod bio je usklađivanje sa standardima Evropske unije za potrebe međunarodne razmjene podataka. Osim toga, kako su najavljivali bivši hrvatski ministri finansija, bilo je potrebno da se olakša praćenje imovine i time omogući transparentnija imovina.

Istraživali smo koliko je taj broj pomogao Poreskoj upravi u detektovanju poreskih nepravilnosti i koje su još njegove manjkavosti.