Abdikcija japanskog cara, pitanja o budućnosti porodice

Prvi put u više od 200 godina jedan japanski car planira abdicirati. 85-godišnji car Akihito sutra će, nakon više od 30 godina vladavine, Krizantemino prijestolje prepustiti svom sinu princu Naruhitu. Još 2016. je priopćio da, zbog starosti i lošeg zdravstvenog stanja, više ne može obnašati dužnosti.