Ukopane prve žrtve napada na Šri Lanci

Na Šri Lanci su počeli prvi ukopi žrtava. Više od 100 osoba ubijeno je u jednoj crkvi u Negombu, sjeverno od glavnog grada Kolomba. Danas ih je ukopano 30. Tamo je i naš reporter Charles Stratford.