Tuniški ribar ukopava tijela utopljenih libijskih migranata

Tunis se pribojava da bi zbog sukoba u susjednoj Libiji još veći broj ljudi mogao pokušati preći Sredozemno more. U protekloj godini stotine afričkih migranata i azilanata, umjesto u Evropi završilo je na obali Tunisa.