Eksperti određuju korištenje pridjeva ‘makedonsko’

Proizvođači vina iz Sjeverne Makedonije traže da se pridjev „makedonsko“ koristi za vina iz cijele geografske regije Makedonije. Prema ugovoru iz Prespe, Atina i Skoplje trebalo bi otvoriti dijalog o imenima za komercijalnu namjenu, trgovinske marke i zaštitne znakove, za šta će biti formirana i međunarodna grupa eksperta sa trogodišnjim mandatom.

Proizvođači vina iz Sjeverne Makedonije traže da se pridjev „makedonsko“ koristi za vina iz cijele geografske regije Makedonije. Prema ugovoru iz Prespe, Atina i Skoplje trebalo bi otvoriti dijalog o imenima za komercijalnu namjenu, trgovinske marke i zaštitne znakove, za šta će biti formirana i međunarodna grupa eksperta sa trogodišnjim mandatom.