Otežana dostava pomoći unesrećenima nakon ciklona Idai

Pružanje pomoći onima koji su preživjeli razorni udar ciklona Idai predstavlja veliki problem. Oštećeni mostovi i blokirani putevi usporili su dopremanje pomoći.

Pružanje pomoći onima koji su preživjeli razorni udar ciklona Idai predstavlja veliki problem. Oštećeni mostovi i blokirani putevi usporili su dopremanje pomoći.