Milošević je 1999. ignorirao diplomate, a onda je krenuo NATO

Međunarodna zajednica pokušavala privoljeti Miloševića na sporazum sa Albancima do samog bombardiranja.

Do pred sam početak bombardiranja Jugoslavije prije 20 godina trajali su diplomatski pokušaji međunarodne zajednice da privole Slobodana Miloševića na sporazum sa Albancima i raspoređivanje trupa NATO saveza na Kosovu. Dvije neuspjele mirovne konferencije u Francuskoj dovele su do intenziviranja priprema za rat, dok se u Srbiji putem državnih medija javnost pozivala na odbranu države.