Saudi Aramco – kompanija i država

Kako kompanija i država oblikuju stanje na tržištu naftnih derivata.