Presuda Karadžiću: Materijalna šteta u ratu u BiH 200 milijardi eura

U prvostepenoj presudi Karadžiću navedeno je da su vlasti RS-a oduzimale imovinu žrtava nakon ili tokom protjerivanja.

U prvostepenoj presudi Radovanu Karadžiću navedeno je da su vlasti Reublike Srpske oduzimale imovinu žrtava nakon ili tokom protjerivanja.

Nesrpska je imovina pljačkana, a u mnogim općinama uništavana su sela i imovina nesrpskog stanovništva. Prema presudi, spomenici kulture i sakralni objekti odabrani su za razaranje zbog značaja za Bošnjake i Hrvate. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti Univerziteta u Sarajevu procijenio je da je ukupna materijalna šteta nastala tokom rata u Bosni i Hercegovini 200 milijardi eura.