Pomoć migrantima pred vratima Evropske unije

Grupa aktivista iz zemalja cijelog svijeta pod nazivom Aid Brigade stigla je u Bosnu i Hercegovinu da pomogne iscrpljenim i gladnim migrantima na njihovom putu ka boljem životu.

Grupa aktivista iz zemalja cijelog svijeta pod nazivom Aid Brigade stigla je u Bosnu i Hercegovinu da pomogne iscrpljenim i gladnim migrantima na njihovom putu ka boljem životu.