Srbija: Posao za brzo prekvalifikovano medicinsko osoblje

Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije upozorava na masovni odlazak medicinskog osoblja iz zemlje. Koliko ih tačno odlazi – ne postoje podaci, ali u sindikatu tvrde da odlazak medicinara znatno utječe na kvalitetu zdravstvenih usluga. Kažu da je u zdravstvenom sistemu sve više radnika koji se zapošljavaju nakon programa prekvalifikacija čija je kvaliteta često upitna.

Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije upozorava na masovni odlazak medicinskog osoblja iz zemlje. Koliko ih tačno odlazi – ne postoje podaci, ali u sindikatu tvrde da odlazak medicinara znatno utječe na kvalitetu zdravstvenih usluga. Kažu da je u zdravstvenom sistemu sve više radnika koji se zapošljavaju nakon programa prekvalifikacija čija je kvaliteta često upitna.