Matković Puljić: Termoelektrane sa Balkana zagađuju EU

Evropska energetska zajednica i mreža nevladinih organizacija u Briselu predstavile su izvještaj o zagađenju zraka koje uzrokuje 16 termoelektrana na Balkanu.   Zaključeno je da rad tih termoelektrana predstavlja zdravstveno i ekonomsko opterećenje za cijelu Evropu, pri čemu zdravstvene posljedice i troškove podnose i građani EU. Analiza je zasnovana na metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije i Evropske […]