Različita tumačenja zakona: Osobe s invaliditetom teško do posla

U bh. entitetu Republika Srpska prije nekoliko godina usvojene su izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Cilj je bio motivirati poslodavce i olakšati zapošljavanje ljudi s invaliditetom. Međutim, u praksi još ima problema zbog različitih tumačenja zakona. Objašnjava Ljiljana Smiljanić.