Roditelji učenika u Srebrenici upozoravaju na diskriminaciju

Roditelji bošnjačke djece u Srebrenici žale se na obrazovanje u školama koje pohađaju njihova djeca. Tvrde da se ne poštuju raniji dogovori prema kojima bi učenici bošnjačke nacionalnosti izučavali grupu nacionalnih predmeta prema planu i programu Tuzlanskog kantona, kao i da su njihova djeca izložena diskriminaciji. Iz resornog ministarstva tvrde da probleme nitko nije prijavio, […]

Roditelji bošnjačke djece u Srebrenici žale se na obrazovanje u školama koje pohađaju njihova djeca. Tvrde da se ne poštuju raniji dogovori prema kojima bi učenici bošnjačke nacionalnosti izučavali grupu nacionalnih predmeta prema planu i programu Tuzlanskog kantona, kao i da su njihova djeca izložena diskriminaciji. Iz resornog ministarstva tvrde da probleme nitko nije prijavio, te brane vlastiti plan i program.