Policija silom deblokirala deponiju Uborak

Mostarska policija jutros je silom deblokirala deponiju u tom gradu, a nekoliko je demonstranata zatražilo ljekarsku pomoć. Nakon pet dana zastoja, tako je počeo odvoz otpada. Građanska inicijativa opet najavljuje blokade, u želji da odlagalište otpada bude zatvoreno.

Mostarska policija jutros je silom deblokirala deponiju u tom gradu, a nekoliko je demonstranata zatražilo ljekarsku pomoć. Nakon pet dana zastoja, tako je počeo odvoz otpada. Građanska inicijativa opet najavljuje blokade, u želji da odlagalište otpada bude zatvoreno.