Pribinja o zaključcima Parlamenta FBiH o Zavodu Pazarić

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim od nadležnih istražnih organa traže da nastave sa utvrđivanjem činjenica o stanju u Zavodu za zbrinjavanje djece i mladih sa poteškoćama u razvoju Pazarić kako bi se odgovorni za kršenje zakona i zlostavljanje sankcionirali. Tematsku sjednicu Federalnog parlamenta u Sarajevu prati Arduana Pribinja.