Deset godina neprovođenja presude ‘Sejdić-Finci’

 U BiH se 130.000 stanovnika izjašnjava kao Ostali, zbog čega se ne mogu kandidovati za najviše državno tijelo.

Tačno deset godina je prošlo od presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju “Sejdić – Finci”, koju ta zemlja još nije provela.

Bosna i Hercegovina je, temeljem presude, trebala omogućiti svim građanima, a ne samo Bošnjacima, Srbima i Hrvatima, da se mogu kandidovati za člana Predsjedništva ili izaslanika u Domu naroda.