Barukčić: Prilično suzdržani u štabu Zorana Milanovića

Marina Barukčić je izbornom štabu Zorana Milanovića.  

Marina Barukčić je izbornom štabu Zorana Milanovića.