Vlada KS prezentirala nezakonitosti u poslovanju javnih preduzeća

Vlada Kantona Sarajevo je na javno prenošenoj vanrednoj sjednici raspravljala o nezakonitostima u poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton. Između ostalog, od kantonalnog tužilaštva će zatražiti odgovore na pitanja kada se mogu očekivati istrage, optužnice i presude na osnovu upućenih krivičnih prijava. Na sjednici nije raspravljano o finansijskom pitanju koje opterećuje aktuelnu vladu.