Dunja Mijatović traži širu raspravu o pravima djece s invaliditetom u BiH

Uoči tematske sjednice Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o situaciji u institucijama socijalne skrbi, uključujući Zavod Pazarić, komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, pisala je predsjedavajućem Zastupničkog doma Federacije BiH, u kojem traži širu raspravu o pravima djece s invaliditetom, s posebnim osvrtom na deinstitucionalizaciju i podršku porodici. O tom pismu, ali i Posebnom izvještaju o […]