Zavod u Pazariću duguje 400.000 eura

Federalna Vlada raspravljala je na sjednici u Sarajevu o Zavodu u Pazariću koji se brine o djeci i mladima s poteškoćama u razvoju i koji je u žižu javnosti dospio zbog slika lošeg postupanja prema štićenicima. Danas je u prvi plan izbio veliki poreski dug te institucije, dok se čeka imenovanje novog rukovodstva.