Zloupotreba javnih nabavki u BiH, građani na gubitku

Prema podacima nevladinih organizacija koje već tri godine prate procese javne nabavke u BiH u više  od 10.000 posmatranih postupaka, vrijednih 1,8 milijardi eura i dalje su prisutni netransparentnost, diskriminacija učesnika i neekonomičnost, ali i sumnja na kršenje Zakona o javnim nabavkama. Kažu da bez dodatnih izmjena tog Zakona resorna Agencija nije u mogućnosti da […]