Objavljeni dokumenti o uvjetima u kampovima za muslimane Ujgure

Tajni dokumenti kineske vlade pokazuju da Peking vrši masovno zatvaranje etničkih manjina, većinom muslimana Ujgura. Organizacije za ljudska prava procjenjuju da je više od milion osoba zatvoreno u kampovima u regiji Xinjiang.

Tajni dokumenti kineske vlade pokazuju da Peking vrši masovno zatvaranje etničkih manjina, većinom muslimana Ujgura. Organizacije za ljudska prava procjenjuju da je više od milion osoba zatvoreno u kampovima u regiji Xinjiang.