Prvi put veliki broj žena na protestima u Iraku

Veliki broj žena učestvuje u najnovijim protestima u Iraku – što je velika promjena u odnosu na prethodne godine.