Ima li BiH političke volje za reforme u pravosuđu

U Bosni i Hercegovini povjerenje građana u pravosuđe smanjeno je sa 41 na 19 posto. Iz Evropske unije smatraju da u BiH ne postoji politička volja za reforme u pravosuđu, dok domaći zvaničnici tvrde da ima nekoliko različitih prijedloga za promjene. Stručnjaci nude jednostavna rješenja.