Kinik: Vučjak se mora zatvoriti

Međunarodna federacija društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca odobrila je više od tri miliona eura Bosni i Hercegovini za pomoć migrantima i izbjeglicama. Potpredsjednik Međunarodne federacije Kerem Kinik je tokom posjete Bihaću i kampu Vučjak rekao kako će pomoć u robi i novcu biti proslijeđena Crvenom križu u BiH. Nakon Bihaća putuje u Sarajevo, gdje […]